Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

1. Genel
1.1 Genel Taşıma Şartları ve Koşulları (bundan böyle “GTCC” olarak anılacaktır) ve belirtilen ek şartlar ile birlikte Charter için Özel Hüküm ve Koşullar (bundan böyle “Charter Kuralları” olarak anılacaktır). ilgili herhangi bir fiyat teklifi ve/veya onayda (bundan sonra topluca “Koşullar” olarak anılacaktır) sözleşmeli taşıyıcı olarak Duru Jet tarafından Uçuş Hizmetlerinin sağlanması için sözleşmenin temelini oluşturur.
1.2 Şartlar, teklifte (“Uçuş Hizmetleri”) daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, Yolcuların ve/veya izin verilen herhangi bir malın kararlaştırılan bir kalkış noktasından kararlaştırılan bir varış noktasına ticari olarak taşınması için geçerlidir.
1.3 Sözleşme (i) Yalnızca Acenteler ile veya (ii) doğrudan Yolcu ile yapılabilir, ancak her durumda Acenteler ve Yolcular (“Müşteri”) bu Koşullara müştereken bağlıdır. Her Yolcunun Koşullara uymasını sağlamak Müşterinin sorumluluğundadır.

2. Sözleşmenin Sonuçlanması
2.1 Duru Jet tarafından verilen teklif bağlayıcı olmayan bir tekliftir. Sadece Duru Jet tarafından Onay verilmesi, öngörülen kabul süresi içinde kabul edilmesini gerektiren bağlayıcı bir teklif teşkil eder. Böyle bir kabul süresi sona ererse, Duru Jet Onayına bağlı olmayacaktır.
2.2 Bir Müşteri Yetkilisi tarafından usulüne uygun olarak imzalanan Onayın iadesi, Müşteri ile Duru Jet arasında bağlayıcı bir taşıma sözleşmesi oluşturur.

3. Uçuş Hizmetlerinin Performansı
3.1 Duru Jet, Uçuş Hizmetlerini sözleşmeli taşıyıcı olarak yerine getirme veya Uçuş Hizmetlerini madde 8’e tabi gerçek taşıyıcıya devretme hakkına sahip olacaktır.
3.2 Uçuş Hizmetleri, Uçuş Hizmetleri tarihinde geçerli olan gerçek GTCC’YE ve sözleşmenin yetkili makamı veya gerçek taşıyıcının onayladığı çalışma prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
3.3 Duru Jet, uçağın Müşteriye sunulduğu dönemden önce,
sırasında veya sonrasında, Uçuş Hizmetleriyle ilgili boş bacaklar da dahil olmak üz ere, uçağın sahip olabileceği herhangi bir yatma süresini veya boş kapasiteyi kendi hesabına kullanma hakkını açıkça saklı tutar.
3.4 Uçuş Hizmetleri, yürürlükteki görev sınırlama yönetmelikleri
ile mürettebat görev süresi ve dinlenme süresi kısıtlamalarına tabi bir ( 1) mürettebat (Komuta Pilotu, Yardımcı Pilot) seti ile planlanmaktadır.
3.5 Hawker 850XP, Citation Sovereign, Challenger 605 ve Legacy
650’deki tüm uçuşlar için bir ( 1) Kabin Hostesi tarafından kabin Servisi dahildir. Duru Jet’in takdirine bağlı olarak talep üzerine ve ek ücrete tabi ilave Kabin hostesi temin edilebilir.

4. Dahil Edilen ve Hariç Tutulan Maliyetler
4.1 Fiyata mürettebat, yakıt, bakım, hava seyrüseferi, havaalanı ve elleçleme ücretleri, uçak içi Duru Jet Hava standardı ikramı (uçuş saatine ve günün saatine bağlı olarak), Yolcu ve bagaj sigortası dahil uçak masrafları dahildir.
4.2 Aşağıdaki maliyetler dahil değildir ve maliyet artı %10 işlem ek ücreti ile Müşteriye ayrıca fatura edilecektir:
– Sigorta ek ücretleri;
– SATCOM hizmetleri;
– Havyar ve özel şaraplar veya alkollü içkiler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan özel yemek talepleri;
– Kabotaj izin maliyetleri;
– VIP terminali, özel kullanım, helikopter ve/veya limuzin hizmetleri;
– Müşterinin talebi üzerine Duru Jet tarafından verilen diğer tüm konsiyerj hizmetleri;
– Müşterinin ve/veya herhangi bir Yolcunun talebi üzerine ilave veya genişletilmiş mürettebat veya Kabin Hostesi. Böyle bir durumda Müşteri, Duru Jet’in genişletilmiş veya ikinci bir mürettebat kullanmak zorunda kalması halinde, uçuş sırasında mürettebatın kabinde bulunmasını gerektirebileceğini kabul ve beyan eder.
4.3 Teklif, sektöre ve ilgili yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara tabidir. Teklif tarihi ile teyit tarihi arasında varış noktasında veya varış havaalanında yakıt fiyatı %5’ten fazla artarsa, kiralama fiyatı buna göre bir yakıt ek ücreti eklenerek ayarlanacaktır.
4.4 Duru Jet teklifleri nettir ve Müşteri tarafından talep edilmediği sürece herhangi bir komisyon içermez.
4.5 Varsa vergiler, teklife/faturaya ayrıca kaydedilecektir.

5. Ödeme
5.1 Duru Jet’e yapılacak tüm ödemeler, faturanın alınmasından sonra ve uçuş tarihinden en geç bir ( 1) iş günü önce (“Vade Tarihi”) mahsup veya kesinti yapılmadan yapılacaktır.
Ödeme zamanı esas olacaktır; Vade Tarihi bir iş günü değilse (resmi tatil, Cumartesi veya Pazar) vadesi gelen ve ödenecek tutar, bir önceki iş gününde Duru Jet’in hesabına alınacak ve alacaklandırılacaktır. Ödemeler, masrafları göndericiye ait olmak üzere, faturada belirtilen banka hesabına para birimi cinsinden yapılacaktır.
5.2 Geç ödemeler, ödeme tarihinden itibaren Duru Jet’in tahsilat tarihine kadar olan yıllık ödenmemiş tutarın %10’u oranında faize tabi olacak ve Duru Jet, fonların alınmasına kadar Uçuş Hizmetlerini veya ek hizmetlerini askıya alırsa sözleşmeyi ihlal etmiş olmayacaktır.
5.3 Tahsilatlar önce en eski borçtan mahsup edilir. Borcun tamamını karşılamayan ödeme, önce faizden sonra anapara borcundan mahsup edilir.
5.4 Bir hatırlatmanın yapılmasından ve ödeme için bir son tarih belirlenmesinden sonra ödeme hala yapılmadıysa, Duru Jet, Bölüm 8’de belirtilen iptal ücretlerine tabi olmak üzere, taşıma sözleşmesinden çekilme ve rezervasyonu iptal etme hakkına sahip olacaktır. Duru Jet, hareket tarihinin yakın olması, hareketten önce bir ödeme süresi belirlemeyi imkansız kılıyorsa, ödeme için bir son tarih belirlemeyi reddedebilir.
Böyle bir durumda, Duru Jet taşıma sözleşmesinden çekilebilir ve Bölüm 8’de belirtilen iptal ücretlerine tabi olan Uçuş Hizmetlerinin yerine getirilmesini reddedebilir.
5.5 Uygulanabilecek herhangi bir ek ücrete ve %5’lik bir işlem ücretine tabi olarak, başlıca kredi kartları kabul edilecektir.
Bir kredi kartı kurumu veya banka, sözleşme kapsamında gereken ödemeyi yapmayı reddederse, Duru Jet, kredi kartı kurumu veya banka tarafından yapılan masraflara ek olarak Müşteri’den 500 Euro’luk bir idari ücret tahsil edecektir.
5.6 Müşteri ve Yolcu, Uçuş Hizmetlerinin ödenmesinden ve teklif ve /veya Tüzük Kurallarında belirtilen ek masrafların yanı sıra Müşterinin ve / veya herhangi bir Yolcunun davranışından kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyanın maliyetinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.

6. Uçuş Değişiklikleri ve Gecikmeler
6.1 Duru Jet ve/veya gerçek taşıyıcı,
6.2 Yolcuların ve bagajların zamanında taşınmasını sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmak. Ancak, açıklanan uçuş saatleri, Duru Jet’in kontrolü dışındaki operasyonel ve teknik koşullar nedeniyle makul değişikliklere tabidir.
6.3 Müşteri, yolcuların planlanan hareket saatinden yeterince önce varmasını sağlamaktan sorumludur. Duru Jet’in Uçuş Hizmetlerindeki herhangi bir değişikliği karşılama kabiliyeti, her zaman mürettebatın görev sürelerine ve dinlenme sürelerine ve ilave mürettebatın mevcudiyetine tabi olacaktır.
6.4 Müşteri, onaylanmış herhangi bir kalkış saatinden en fazla 60 dakikaya kadar bir kalkış gecikmesi talep edebilir. Duru Jet, mürettebat görev süresi kısıtlamaları, geçerli havacılık düzenlemeleri ve hava trafik kontrol gereklilikleri ile uyumlu olması halinde bu tür bir gecikmeyi kabul edecektir. Müşterinin, Duru Jet’in hatası olmayan herhangi bir nedenle, teyit edilen kalkış saatinden 60 dakikayı aşan bir uçuşu geciktirmesi durumunda, Uçuş Hizmetleri Müşteri tarafından iptal edilmiş sayılacaktır.

7. İkame veya Alt Kiralama
7.1 Uçuş Hizmetleri, uçak tipine özeldir. Duru Jet, Müşteriye, Duru Jet filosundan eşdeğer veya daha üstün bir uçak tipini Müşteriye herhangi bir ek ücret ödemeden (İkame Uçak) sağlama hakkını tamamen Müşteriye Duru Jet’in takdirine bağlı olarak sağlama hakkını saklı tutar.
7.2 İkame Uçağının Uçuş Hizmetleri için mevcut olmaması durumunda, Duru Jet Müşteriye gecikmeksizin bilgi verecek ve daha düşük bir İkame Uçağı hükmünü yansıtmak için revize edilmiş fiyatlandırma ile revize edilmiş bir fiyat sunacaktır. Müşterinin düşük kaliteli bir İkame Uçağı sağlanmasını kabul etmemesi durumunda, Duru Jet, teklifte belirtilen Müşteri tarafından talep edilen özel uçak tipini veya başka bir taşıyıcıdan eşdeğer veya daha üstün bir uçak kiralama hakkına sahip olacaktır (Alt Kiralama Uçak) ve Müşteri, teklifte belirtilen ücret ve ücretleri Duru Jet’e ödemekle yükümlü olacaktır.
7.3 Yer Değiştirme veya Alt Kiralama, Uçuş Hizmetleri sırasında yol boyunca gerçekleşebilir. Müşteri, söz konusu iptali Duru Jet’e derhal bildirmek kaydıyla ikame noktasında Uçuş Hizmetlerini sona erdirme hakkına sahip olacaktır ve Duru Jet, geri kalan kısmı için hava aracını hareket noktasına geri konumlandırma maliyetleri düşüldükten sonra orantılı olarak ödenen tutarı iade edecektir. değiştirme olayından etkilenen yolculuğun bir parçası. Müşteri, Duru Jet tarafından (koşullar tarafından makul olarak belirlenecek olan) bu tür bir değişiklik planlandığı konusunda bilgilendirildikten sonra bu tür bir iptali Duru Jet’e bildirmezse, Duru Jet tüm ön konumlandırma maliyetlerini geçerli herhangi bir geri ödemeden düşme hakkına sahip olacaktır.
7.4 Bir ikame olayı nedeniyle bir İkame veya Alt Kiralama Uçağı tedarik edildiğinde, Müşterinin sorumluluğu her zaman teklifte belirtilen masrafları ve tutarları artı Alt Kiralama Uçağı için varsa fazla masrafları ödemek olacaktır.

8. İptal
8.1 Uçuş Hizmetleri, (i) Müşteri tarafından Duru Jet’e Uçuş Hizmetlerinin başlamasından önce bildirilen herhangi bir rezervasyonun iptali, (ii) herhangi bir yolcunun ve/veya Müşterinin Duru Jet tarafından önceden yazılı olarak özellikle kabul edilmedikçe (iii) Müşterinin ve/veya herhangi bir yolcunun uçuşa gelmemesi veya (iv) Müşterinin ve/veya uçuş emniyeti ve/veya güvenlik nedenleriyle Duru Jet’in veya sorumlu pilotun makul talimatlarına uyması ve (v) ) Müşteri, Ödeme Tarihinden önce ödeme yapmazsa.
8.2 Bu gibi durumlarda, ilgili fiyat teklifinde belirtilen İptal Ücretleri geçerli olacak ve Müşteri tarafından ödenecektir.
8.3 Tüm İptal Ücretleri, rezervasyonu yapılmış bir uçuşun iptal edilmesi durumunda Duru Jet’in minimum maliyetinin makul bir ön tahmini olan v e yalnızca örnek olarak, düzenleme ve hareketle ilgili maliyetleri hesaba katan minimum 1.000 Euro’luk bir ödemeye tabidir. uçuş ekibi, izinler ve ilgili yönetim ve uçuşun ve herhangi bir ekstra hizmetin düzenlenmesiyle ilgili lojistik.
8.4 Bir uçuşun Duru Jet’in eylemleri sonucu olmaksızın iptal edilmesi durumunda, Müşterinin talebi üzerine Duru Jet tarafından gerçek rezervasyonu yapılan uçuşa bağlı üçüncü taraf tedarikçi(ler) aracılığıyla düzenlenen ek mal ve/veya hizmetlerin maliyetleri, ayrıca Müşterinin sorumluluğundadır ve Bölüm 4.2 uyarınca maliyet artı bir Ek Ücret olarak Müşteriden tahsil edilecektir.
8.5 Müşteri tarafından rezervasyonu yapılan uçuşun peşin uçuş ücretleri herhangi bir geri ödeme ve diğer miktarlarda ödenmemiş tutarları, Müşteri tarafından ödenen tutarın İptal Ücreti ve denge kesintisi yapılması gerekmektedir, istemciye orijinal rezervasyon için gerekli fonların tarihten itibaren 7 GÜN içinde ödenecektir. Başka herhangi bir koşulda (örneğin, Müşteri tarafından ödenen fonlar İptal Ücretlerini karşılamak için yeterli değilse), Müşteri, İptal Ücretlerini karşılamak için herhangi bir tutarı, bu miktarlar için Müşteriye bir faturanın Duru Jet tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 7 gün içinde ödemeyi taahhüt eder.

9. Bölünebilirlik
Bu şartların herhangi bir veya daha fazla maddesinin herhangi bir açıdan yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, kalan maddelerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde bundan etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

10. Dil(ler)
Anlaşma, Proforma Fatura, Genel Şartlar ve Kiralama koşulları Türkçe ve İngilizce bir arada olacak şekilde hazırlanmıştır. Yabancı dilden veya tercümeden kaynaklı anlaşmazlıklar bu kontratın hiçbir maddesini geçersiz kılmaz. Kontratın imzalanmış olması tüm şartların eksiksiz anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelir.