İptal-İade Sözleşmesi

1. Bu teklif, uçağın müsaitliğine, hava trafiği gereksinimlerine ve DURU JET’in Standart Hüküm ve Koşullarına tabidir.

2. Fiyata uçağın operasyonu ile ilgili masraflar, ekip (konaklama), yakıt, yer hizmetleri servisleri, uçuş saatine uygun olarak standart ikram ve içecekler dahildir.

3. Fiyata uçuş saat ve gününde yapılacak değişiklikler, kalkış varış havalimanındaki değişiklikler, havalimanı operasyon saatlerinin uzatılması nedeniyle doğabilecek ek ücretler, kara ulaşım hizmetleri, uçaktan yapılacak telefon görüşmeleri, wifi, faz, fax, printer kullanım giderleri, uygulanması durumunda ek sigorta primleri, buzlanma önleyici hizmetler, standart VIP ikram harici yapılan özel ikram talepleri dahil değildir.

4. Aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, toplam Kira Bedeli, Uçuşa başlanmadan önce Taşıyıcının Müşteriye bildireceği banka hesabına tam olarak ödenecektir.

5. Kira Bedeli işbu Sözleşmenin imzası veya ifası nedeniyle veya yolcuların taşınması, bindirilmesi veya indirilmesi veya talep halinde kara ulaşımlarının sağlanması amacıyla yetkili kurumlar tarafından tahakkuk ettirilen veya yüklenen royalty ve non-objection bedellerini, gümrük vergilerini, resim, harçlar ve ücretleri kapsamamakta olup bunlar Müşteri tarafından ödenecektir.

6. Ödemenin Türk Lirası üzerinden yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz satış kurları uygulanacaktır.
Muaccel herhangi bir ödemenin yapılmaması Taşıyıcıya, sorumluluğu doğmadan ve ihtara gerek olmaksızın; Müşteriden ödenmemiş bakiye tutarları talep hakkına halel getirmeksizin Uçuşu (veya bir kısmını) durdurma veya iptal etme hakkını verecektir.

7. İptal şartları aşağıdaki gibidir:

Sözleşme imzalanıp uçuştan 96 saat öncesine kadar %20
Kalkış saatinden 96 – 72 saat öncesinde %40
Kalkış saatinden 72 – 48 saat öncesinde %60
Kalkış saatinden 48 – 24 saat öncesinde %80
Kalkış saatine 24 saatten önce yapılan iptallerde %100

Sözleşmenin imzalandığı ve yazılı iptal bildiriminin geldiği saatler baz alınarak uçuş iptal cezai ücreti uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda uçuşu onaylamanız durumunda bu sözleşmenin imzalanarak tarafımıza fax veya e-mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir. İşbu sözleşmenin imzalanarak bize gönderilmesiyle sözleşmedeki koşulların ve Mesafeli Hizmet Sözleşmesi ve Uçak Kiralama Sözleşmesi’nin okunup onaylandığı kabul edilir.